Skontaktuj się z nami
+48 606-976-038

Centrum rozwoju dziecka – tworzymy przedszkole terapeutyczne w Tarnowskich Górach

 

 

EFRR kolor poziom

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem przez naszą fundację dofinansowania realizacji projektu „Adaptacja budynku Centrum rozwoju dziecka w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia przedszkola terapeutycznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dla osi priorytetowej :XII. Infrastruktura edukacyjna, dla działania: 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, dla poddziałania: 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT), podjęliśmy się utworzenia przedszkola terapeutycznego w Tarnowskich Górach.

Przedmiotem realizacji projektu jest adaptacja budynku Centrum rozwoju dziecka na przedszkole terapeutyczne. W ramach inwestycji planowane jest zagospodarowanie parteru budynku będącego obecnie w stanie surowym otwartym na potrzeby przedszkola. Dzięki realizacji projektu powstaną 44 miejsca przeznaczone dla dzieci o nieharmonijnym rozwoju, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dodatkowo przedszkole będzie wyposażone w specjalistyczne pomoce naukowe i oprogramowanie pozwalające na prowadzenie zajęć z dziećmi wymagającymi indywidualnego podejścia w procesie edukacji przedszkolnej. Projekt realizowany jest od września 2015 do maja 2017.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 1 091 865,00 zł, w tym współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 882 525,25 zł.